គ្រឿងបរិក្ខារ
Sport Village
បំពេញនូវតម្រូវការរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងហាងទំនិញលក់រាយ ហាងលក់គ្រឿងទេស និងហាងសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនក្នុងផ្សារទំនើប ក៏ដូចជាហាងលក់អាហារឆ្ងាញ់ៗជាច្រើនផងដែរ។ ដោយសារតែមានសមាសធាតុពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗបែបនេះហើយ លោកអ្នកអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពី ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៏ប្រ៊ីដ។

វើលដ៏ប្រ៊ីដគ្រុប គឺជាបណ្តុំក្រុមហ៊ុនជំនួញមានអាជីវកម្មចម្រុះឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវិសាលភាពក្នុងការវិនិយោគធំទូលាយ មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ និងមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក។
ព័ត៌មានលម្អិត
ដើម្បីព័ត៌មានលំអិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងឥលូវនេះ
ទំនាក់ទំនង