ផ្សារទំនិញលក់រាយ
Retail
រីករាយជាមួយនឹងការរស់នៅប្រកបដោយប្រណីតភាពក្នុងបរិវេណភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៏ប្រ៊ីដ ដែលមានហាងយីហោម៉ាកល្បីៗលំដាប់អន្តរជាតិក្នុងផ្សារទំនើប និងសណ្ឋាគារនៅជិតបង្កើយនៃលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។បំពេញនូវតម្រូវការរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹង ហាងទំនិញលក់រាយ ហាងលក់គ្រឿងទេស និងហាងលក់សំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនក្នុងផ្សារទំនើប ក៏ដូចជាហាងលក់អាហារឆ្ងាញ់ៗជាច្រើនផងដែរ។ ដោយសារតែមានសមាសធាតុពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗបែបនេះហើយ លោកអ្នកអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពរីករាយដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពី ភូមិកីឡដ្ឋាន វើលដ៏ប្រ៊ីដ។
See More
ដើម្បីព័ត៌មានលំអិតសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងឥលូវនេះ
ទំនាក់ទំនង